Žádost o odklad splátek

Kdo má na odklad nebo snížení splátek nárok?

 • •  Klient, kterého se přímo ekonomicky dotkla pandemie Covid 19.
 • •  Klient, který doloží daný dokument:
  • •  Snížení mzdy
  • •   Ztráta zaměstnání
  • •  Registrace na úřadu práce
  • •  Omezení živnosti
  • •  Čestné prohlášení (podepsané)
  • •  apod
 • •  Klient, který není ke dni podání žádosti v prodlení se splácením splátek
 • /
 • +420
 • Důvod žádosti