Žádost o odklad splátek

Pokud jste se v souvislosti s COVID-19 dostali do finančních potíží, můžete si u nás zdarma zažádat o odklad splátek.

Kdy žádat o odklad?

Žádost si podejte pouze v případě, že má pandemie COVID-19 negativní ekonomický dopad na vaši finanční situaci.

Jakých půjček se odklad týká?

O odklad splátek můžete požádat v případě, že jste u nás čerpali půjčku před datem 26. 3. 2020 a současně jste nám k tomuto dni nedlužili na splátkách půjčky po dobu delší než 30 dnů.

Jak je to s úroky a platbami?

Po dobu, po kterou jsou splátky odloženy, se půjčka úročí sazbou, která je uvedená ve smlouvě. Úrok ovšem nepřesáhne repo sazbu České národní banky zvýšenou o 8 %.

Co je třeba doložit?

Při žádosti nemusíte nic dokládat.

Jak o odklad zažádat?

Níže najdete jednoduchý formulář, který stačí vyplnit a poslat.

  • +420
  • /
  • Odklad splátek do